Thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2010

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo về việc tổ chức cuộc thi Nâng ngạch giảng viên chính (GVC), giảng viên cao cấp (GVCC) năm 2010 cho các đối tượng giảng viên đại học.
Đối với việc thi Nâng ngạch giảng (GV) viên lên GVC: dành cho những GV được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch GV hiện trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như: có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch GVC, đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, có thời gian giữ ngạch GV và tương đương từ 9 năm trở lên (trong đó tối thiểu phải có 3 năm ở ngạch GV), hệ số lương từ 3,66 trở lên, có bằng thạc sĩ trở lên, có đề án hoặc công trình nghiên cứu theo quy định của ngạch GVC, được cơ quan đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục, không trong thời gian bị kỹ luật và được cơ quan tổ chức xét duyệt theo chỉ tiêu phân bổ, nhất trí cử đi. Ứng viên dự thi phải thi đủ các môn: thi viết, thi vấn đáp, thi thực hành tin học văn phòng và ngoại ngữ.
Đối với thi Nâng ngạch GVC lên GVCC: dành cho những giảng viên được bổ nhiệm vào ngạch Phó giáo sư (PGS) – GVC, trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học và phải có đủ các điều kiện sau: có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch GVCC, đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, có thời gian giữ ngạch PGS – GVC và tương đương từ 6 năm trở lên, có hệ số lương từ 5,42 trở lên, có bằng tiến sĩ trở lên, có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, có đề án, công trình nghiên cứu khoa học theo quy định của ngạch GVCC, được cơ quan đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục, không trong thời gian bị kỹ luật và được cơ quan tổ chức xét duyệt theo chỉ tiêu phân bổ, nhất trí cử đi. Ứng viên dự thi phải thi đủ các môn: thi viết, thi bảo vệ đề án khoa học về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy, thi thực hành tin học và ngoại ngữ.
C.K.H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *