Trình độ học vấn từng em được thể hiện qua bảng API

Mỹ: Đánh giá các trường, học sinh ra sao?

Normal false false false MicrosoftInternetExplorer4

Trình độ học vấn từng em được thể hiện qua bảng APIHàng năm, Bộ Giáo dục tiểu bang California đã công bố cho phổ biến bản báo cáo kết quả chi tiết về trình độ học vấn (Academic Performance Index – API) của hầu hết các trường trung tiểu học tại California. Đây là bản báo cáo kết quả căn bản để thẩm định trình độ học vấn của học sinh tại mỗi trường hay học khu, mức độ tiến bộ so với năm ngoái hay các năm trước, so sánh trình độ của mỗi trường đối với tất cả các trường khác hay đối với các trường tương tự cũng như đặt ra mức tiêu chuẩn tối thiểu cần phải đạt được cho năm nay hay năm tới.

Đây là các dữ kiện rất quan trọng để các phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về tình trạng học vấn của trường học nơi con em mình đang theo học, các trường chung quanh nơi mình đang cư ngụ.

API là gì?

Bản tường trình API (BTT API) được thực hiện bắt đầu từ năm 1999 nhằm buộc tất cả các trường công cộng phải có một hệ thống tường trình về tiến trình học vấn của học sinh và sự tiến bộ tối thiểu. BTT API cũng là một yếu tố được sử dụng theo Luật liên bang không bỏ rơi một học sinh nào (no child left behind act) nhằm thẩm định mức tiến bộ tối thiểu (adequate yearly progress) đối với mỗi trường công cộng được thông qua và thi hành bởi chính quyền Tổng thống Bush hiện nay. Do đó, BTT API là một văn kiện rất quan trọng để thẩm định trình độ học vấn của mỗi học sinh, mỗi thành phần học sinh, mỗi trường học hay mỗi học khu.

BTT API là tóm tắt của một chương trình thi trắc nghiệm có tên là Standardized Testing and Reporting (STAR), tạm dịch là trắc nghiệm và tường trình theo tiêu chuẩn, trong đó có bao gồm các điểm thi trắc nghiệm khác nhau như California Standards Tests (CST) (trắc nghiệm tiêu chuẩn California), California Achievement Test, Sixth Edition Survey (CAT/6) (trắc nghiệm trình độ tiểu bang California), và kết quả kỳ thi ra trường của tiểu bang California (California High School Exit Examination – CAHSEE).

Mỗi năm, vào khoảng tháng 8 hay giữa mùa hè, các học sinh hay phụ huynh sẽ nhận được bản tường trình các điểm thi trên đây tùy theo cấp lớp của mỗi học sinh. Các phụ huynh nên tìm hiểu về các điểm thi này của riêng con em mình để thẩm định được trình độ học vấn của con em mình so với các học sinh khác trong toàn trường hay học khu liên hệ.

Điểm trong BTT API ra sao?

BTT API tính mức điểm tổng kết cho mỗi trường dựa trên thang điểm từ 200 đến 1.000. Theo luật định, tất cả các trường học cần phải đạt đến mức điểm mục tiêu là 800. Nếu đã đạt được rồi, thì phải giữ nguyên hay tiến bộ hơn. Nếu chưa đạt được cần phải đề ra mức độ cần phải đạt được trong năm nay và năm tới. Mức độ cần phải đạt được tối thiểu phải là 5% sự khác biệt giữa mức điểm hiện nay và mức điểm 800.

Nếu không đạt được mức điểm tiến bộ tối thiểu này trong hai năm liên tục, các trường hay học khu liên hệ phải có kế hoạch cải thiện hay có thể bị chính quyền cấp quận hay tiểu bang tiếp thu để nắm quyền điều khiển. Theo mục tiêu của các đạo luật liên hệ, tất cả các trường công cộng phải đạt được mức điểm 800. Đó là tinh thần và ý nghĩa của đạo luật không bỏ rơi một học sinh nào (no child left behind act).

Điểm API cũng được tính riêng cho các thành phần học sinh chính trong trường như các học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp hay bố mẹ chưa học xong cấp trung học, học sinh đang học Anh ngữ hay đã được xếp loại thuần nhuyễn Anh ngữ hay học sinh có khuyết tật. Các thành phần học sinh này cũng cần phải đạt được số điểm API tối thiểu theo tiêu chuẩn được đề ra thì điểm của toàn trường mới được xem là đủ tiêu chuẩn nói chung. Theo tiêu chuẩn đó, một trường cho dù có điểm API cao trên hầu hết mọi thành phần, nhưng có một thành phần không đạt đủ tiêu chuẩn thì cả trường đó cũng coi như không đạt đủ tiêu chuẩn.

API sẽ xếp hạng các trường

BTT API còn có phần xếp hạng trường so với tất cả các trường khác (statewide rank) hay với các trường tương tự (similar school rank). Dựa trên phần xếp hạng này, các phụ huynh có thể biết được trường họ định liên hệ đứng ở thứ hạng nào. Trong phần xếp hạng so với tất cả các trường khác, điểm thi của BTT API của các trường trong cùng cấp lớp, ví dụ như trung học, tiểu học, hay trung tiểu học, được chia thành 10 phần đồng đều nhau, gọi là decile – hay là phần mười và xếp hạng mỗi trường theo thứ tự từ 1 đến 10 tùy theo mức điểm API. Theo đó, trường nào có điểm API cao nhất thì được xếp hạng phần 10 cao nhất, gọi là 10th decile, và theo thứ tự thứ 9, thứ 8 và đến 1 là thứ hạng phần mười đối với các trường có điểm API thấp nhất. Do đó, những trường nào có điểm API trên thứ 10, thứ 9 hay thứ 8, theo thứ tự, là những trường thuộc loại giỏi nhất trên toàn tiểu bang.

Đây là phần so sánh có thể giúp mọi người hiểu được là trường liên hệ xếp thứ hạng học vấn mà không cần cân nhắc đến hoàn cảnh riêng của thành phần học sinh trong trường.n

H.Hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *