Luyện tập làm đơn bài tập 1,2 SGK Tiếng việt 5 trang 111 – 112

Khi viết đơn kiến nghị các em cần lưu ý một số nội dung cần viết chính xác trong lá đơn: Ngày viết đơn, tên của đơn, tên người viết đơn, chức vụ lí do viết đơn, kiến nghị cách giải quyết, cảm ơn.

Đề bài

Luyện tập làm đơn bài tập 1,2 SGK Tiếng việt 5 trang 111 – 112

Lời giải chi tiết

Đề 1:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ


     Kính gửi: Công ty Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh.

     Tôi tên là: Phan Ngọc Tuấn

     Sinh ngày: 10/4/1957

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ dân phố 1. Đường Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

     Lí do viết đơn: Sắp đến mùa mưa bão, ở phố tôi có một hàng cây to, có nhiều cành vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống rất thấp dễ gây nguy hiểm cho người dân đi lại và một số căn hộ xung quanh. Nay tôi đề nghị Công ty cây xanh thành phố cho người xuống xử lí tình trạng đã nêu ở trên để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

     Thay mặt tổ dân phố, tôi xin chân thành cảm ơn công ty.

Người viết đơn 

Phan Ngọc Tuấn

Đề 2 :

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài khác  Tình yêu quê hương đất nước trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ


     Kính gửi: Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

     Tôi tên là: Nguyễn Nhật Tiến

     Sinh ngày: 20/5/1952

     Chức vụ: Trưởng thôn Phú Vinh, Phú Bình, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

     Lí do viết đơn: Khoảng một tuần nay, ở thôn tôi có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là các cháu nhỏ đi học. Đây là một việc làm rất nguy hiểm đối với môi trường cũng như cuộc sống con người. Nay tôi làm đơn này kiến nghị Công an huyện hãy ngăn chặn việc làm này để bảo vệ đàn cá và bảo đảm an toàn cho người qua lại.

     Thay mặt cho nhân dân trong huyện, tôi xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn  

Nguyễn Nhật Tiến

Chia sẻ: thschool.org

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *