Lập chương trình quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai.

Quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai.

Đề bài

Đề bài: Quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai.

Lời giải chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ THIẾU NHI VÀ NHÂN DÂN

CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI

(Lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm)

   I. Mục đích

   –  Hiểu tình hình lũ lụt và thông cảm với nỗi cơ cực của thiếu nhi và nhân dân vùng bị thiên tai.

  –  Nhận thức đúng: quyên góp ủng hộ là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”.

   – Có hành động ủng hộ thiết thực, đáp ứng kịp thời.

   II. Các việc cụ thể, phân công nhiệm vụ

   – Họp lớp thống nhất nhận thức, quà ủng hộ: Lớp trưởng chủ trì.

   – Lập ban chỉ huy (dự kiến): Lớp trưởng, Chi đội trưởng, các tổ trưởng

   – Nhận quà: Tổ trưởng của 4 tổ

   – Đóng gói, chuyển quà: Ban chi huy

   III. Chương trình cụ thể

   1. Sáng thứ 6 (20/12): Họp thống nhất nhận thức, quà ủng hộ.

   – Phát biểu ý kiến về tình hình, kêu gọi ủng hộ (Lớp trưởng, Chi đội trưởng).

   – Trao đổi ý kiến, thống nhất loại quà (Chủ trì: Lớp trưởng, Thư kí: Tổ trưởng tổ 1).

   Dự kiến quà: quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, tiền bỏ ống…

Bài khác  Tả một dòng sông

   – Lập Ban chấp hành

   – Phân công

   + 4 Tổ trưởng thu quà theo loại (ghi tên, quà, số lượng) chuyển về Ban chấp hành.

   + Ban chấp hành đóng gói, nộp lên trường.

   2. Sáng thứ 3 (23/12): bắt đầu nhận quà.

     Tổ trưởng tổ 1: sách, vở.

     Tổ trưởng tổ 2: nhận tiền.

    Tổ trưởng tổ 3: nhận quà là quần áo, giày dép (ghi tên những người ủng hộ).

    Tổ Trưởng tổ 4: giấy bút, đồ dùng học sinh, sách vở.

   3. Chiều thứ 3 (23/12)

   Ban chấp hành nhận quà từ các Tổ trưởng, thống kê, đóng gói, nộp lên cho trường.

 Chia sẻ: thschool.org

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *