Hãy viết mở đoạn cho một trong hai đoạn văn ở bài tập 2 theo ý của em

Tây Nguyên có núi non trùng điệp với những đỉnh cao chót vót và những cánh rừng xanh bạt ngàn.

Đề bài

Hãy viết mở đoạn cho một trong hai đoạn văn ở bài tập 2 theo ý riêng của em

Lời giải chi tiết

Viết câu mở đoạn cho đoạn 1:

    Tây Nguyên có núi non trùng điệp với những đỉnh cao chót vót và những cánh rừng xanh bạt ngàn.

Viết câu mở đoạn cho đoạn 2:

    Tây Nguvên là mảnh đất của núi rừng, hấp dẫn khách du lịch bởi những thảo nguyên tươi đẹp nhiều màu sắc.

Chia sẻ: thschool.org

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *