Em của em bị bệnh,em hãy thay lời cha mẹ để viết đơn xin phép cho nó được nghỉ học

Nay làm đơn này kinh xin ông Hiệu trưởng cho phép con tôi là Nguyễn Thị Lan Anh.

Đề bài

Đề bài:   Em của em bị bệnh, hãy thay lời cha mẹ viết đơn xin nghỉ học cho em ấy được nghỉ học

Lời giải chi tiết

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

 

   Kính gởi: Ông Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Quý Đôn.

   Đồng kính gửi thầy chủ nhiệm lớp 3và các giáo viên bộ môn khác.

   Tôi tên là Nguyễn Văn Xe, hiện cư ngụ tại nhà 72, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tân An.

   Nay làm đơn này kinh xin ông Hiệu trưởng cho phép con tôi là Nguyễn Thị Lan Anh. học sinh lớp 34 của trường được nghỉ học 2 ngày (từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 200…).

   Lý do: Cháu bị cảm.

   Tôi sẽ khuyên cháu chép lại bài đầy đủ.

   Trân trọng cảm ơn ông Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo.

… ngày… tháng… năm …

Kính đơn       

Nguyễn Văn Xe

Chia sẻ: thschool.org  

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *