Đơn xin học

Kính gửi: Thầy (cô) hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo

Đề bài

Đơn xin học

Lời giải chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

ĐƠN XIN HỌC


   Kính gửi: Thầy (cô) hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo

   Em tên là: Huỳnh Thị Thu Trinh

   Giới tính: Nữ

   Sinh ngày: 20/5/2002

   Nơi sinh: Thành phố Quảng Ngãi

   Quê quán: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

   Địa chỉ thường trú: Số nhà 25 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi.

   Hiện tại, em đã hoàn thành chương trình Tiểu học tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

   Em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo xét cho em được vào học lớp 6 cùa trường.

   Em xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt.

   Em xin trân trọng cảm ơn.

        

Ý kiến của cha mẹ học sinh

Chúng tôi rất mong ban giám hiệu nhà trường xem xét và chấp nhận đơn xin học của con chúng tôi là Huỳnh Thị Thu Trinh.

Kí tên

Lưu Thị Thu Thủy

Người làm đơn

Huỳnh Thị Thu Trinh

 

Chia sẻ: thschool.org

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *