Đơn xin học lớp bồi dưỡng

Nhân dịp nghỉ hè. Câu lạc bộ thiếu nhi (hoặc Cung văn hoá thiếu nhi…) ở địa phương em có tổ chức một số lớp bồi dưỡng năng khiếu kết hợp cùng chơi, giải trí (nhạc, hoạ, ca hát, bơi lội, bóng bàn,…). Em hãy làm đơn xin dược dự một trong những lớp bồi dưỡng dó.

Đề bài

Đơn xin học lớp bồi dưỡng

Lời giải chi tiết

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẠC

 

  Kính gửi: Ông Giám đốc Cung văn hoá thiếu nhi Long An.

  Tôi tên là Trần Quốc Văn sinh năm 1986, hiện cư ngụ tại 65 đường Huỳnh Thúc Kháng.

 Nay làm đơn này kính xin ông Giám đốc cho tôi được ghi tên tham dự lớp hồi dưỡng nhạc do Cung văn hoá tổ chức.

 Nếu được chấp thuận, tôi hứa sẽ châp hành tốt nội quy và cố gắng học tập thật tốt để khỏi phụ lòng ông Giám đốc.

  Trân trọng cảm ơn ông.

…. ngày… tháng… năm…

Kính đơn         

Trần Quốc Văn  

Chia sẻ: thschool.org  

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *