Đọc đoạn trích Thái sư Trần Thủ Độ hãy hoàn chỉnh màn kịch Giữ nghiêm phép nước

(Linh Từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc.)

Đề bài: Đọc đoạn trích Thái sư Trần Thủ Độ hãy hoàn chỉnh màn kịch Giữ nghiêm phép nước

Gợi ý:

– Các nhân vật có trong vở kịch: Trần Thủ Độ, Linh Từ Quốc Mẫu, người quân hiệu. Xác định thái độ của các nhân vật trong vở kịch:

+ Trần Thủ Độ: Bình tĩnh xử lý tình tình huống

+ Linh Từ Quốc Mẫu: Ấm ức vì nghĩ mình bị kẻ dưới khinh nhờn

+ Người quân hiệu: Trung thực kể lại sự việc

– Từ việc xác định đúng thái độ của các nhân vật trong vở kịch con hãy lựa chọn những câu thoại phù hợp cho các nhân vật và đưa vở kịch đi từ mở đầu, diễn biến cho đến kết thúc giống như trong câu chuyện gốc.

– Gợi ý lời đối thoại:

+ Linh Từ Quốc Mẫu phàn nàn với Trần Thủ Độ về chuyện bà bị người quân hiệu coi thường.

+ Trần Thủ Độ lệnh cho quân lính đi bắt người quân hiệu.

+ Quân lính áp giải người quân hiệu vào.

+ Trần Thủ Độ hỏi người quân hiệu có đúng là anh ta bắt vợ ông xuống kiệu không, có biết bà là phu nhân của thái sư không.

+ Người quân hiệu khẳng định là anh biết và kể lại đầu đuôi câu chuyện.

+ Trần Thủ Độ khen ngợi, thưởng vàng và lụa cho người quân hiệu.

Trả lời:

Giữ nghiêm phép nước

Bài khác  Đóng vai cá vàng trong truyện ông lão đánh cá và con cá vàng kể lại câu chuyện ấy

Nhân vật: Trần Thủ Độ; Linh Từ Quốc Mẫu; người quân hiệu; một vài người lính và gia nô.

Cảnh trí: Một căn phòng rộng có kê án thư, trên có hộp bút, mấy cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi đọc sách.

Thời gian: Khoảng gần trưa. 

 (Linh Từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc).

   Trần Thủ Độ: – (Ngạc nhiên) Phu nhân sao thế?

   Linh Từ Quốc Mẫu: – (Tấm tức) Phép nước bây giờ đảo lộn hết rồi! Một tên quân hiệu mà dám hỗn với cả vợ Thái sư. Như thế thì còn trên dưới gì nữa!

   Trần Thủ Độ: – Bà hãy bớt nóng giận đi! Kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào đã!

   Linh Từ Quốc Mẫu: – Hôm nay, tôi có việc qua cửa Bắc. Có tên quân hiệu nhất định bắt tôi xuống kiệu, ông nghĩ xem: Tôi là vợ quan Thái sư, thế mà kẻ dưới dám khinh nhờn là thế nào?

   Trần Thủ Độ – Để tôi gọi hắn đến xem sao (Gọi lính): Quân bay gọi tên quân hiệu đến ngay cho ta.

   Lính hầu: – Bẩm thưa ngài, vâng ạ.

(Lát sau, lính hầu dẫn một người quân hiệu dáng vẻ cao ráo, ăn mặc đàng hoàng bước vào.)

   Người quán hiệu: – Kính chào Thái sư và phu nhân.

   Trần Thủ Độ: – Ngươi có biết phu nhân ta không?

Bài khác  Em hãy miêu tả hình ảnh của một cô giáo (hoặc thầy giáo) trong ngày đầu tiên đón em vào lớp trong năm học lớp một

   Người quân hiệu: – Bẩm ngài, con có biết phu nhân.

   Trần Thủ Độ: – Sao sáng nay nhà ngươi chặn kiệu phu nhân ta lại?  

   Người quân hiệu: – Bẩm thưa ngài, sáng nay, kiệu phu nhân đi qua cửa Bắc. Con đã thưa chuyện với phu nhân nhưng phu nhân không chịu nghe cứ đòi đi qua, buộc lòng con phải lấy gươm ngăn và buộc phu nhân phải đi vòng. Bẩm thưa ngài, con xin chịu tội với ngài.

   Trần Thủ Độ : – (Hài lòng) À thì ra là thế! Ngươi đã biết giữ kỉ cương phép nước như thế là tốt. Quân bay đâu, lấy vàng và lụa thưởng cho người quân hiệu này.

   Ngườỉ quân hiệu : – (Cảm động) Con xin đa tạ Thái sư và phu nhân.

Chia sẻ: thschool.org

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *