Đọc bài văn Bác sửa đường thực hiện yêu cầu bài 1 SGK trang 150

a)Xác định các đoạn văn của bài văn.b)Nêu nội dung chính cúa từng đoạn.c)Tìm những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm trong bài văn.

Đọc bài văn sau (bài Công nhân sửa đường ở SGK, trang 150) và thực hiện các yêu cầu nêu ở bên dưới.

 a) Xác định các đoạn văn của bài văn.

 b) Nêu nội dung chính cúa từng đoạn.

 c) Tìm những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm trong bài văn.

Trả lời

   a) Bài văn chia làm ba đoạn:

    Đoạn 1: Từ đầu đến mồ hôi ở lưng bác là cứ loang ra mãi.

    Đoạn 2: Từ Máng đường đến khéo như vá áo ấy!

    Đoạn 3: Phần còn lại.

   b) Nội dung chính của từng đoạn:

    Đoạn 1: Tả hoạt động và ngoại hình của bác Tâm khi bác đang vá mặt đường.

    Đoạn 2: Tả kết quả lao động của bác Tâm (mặt đường đã được vá rất đẹp và rất khéo).

    Đoạn 3: Tả hoạt động và ngoại hình của bác Tâm khi bác ngắm nhìn thành quả lao động cùa mình.

  c) Những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm trong bài văn.

  Những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm trong bài văn:

  – Tay phải bác cầm một chiếc búa. Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng.

  – Bác dập búa đều đều xuống những viên đá. Hai tay bác đưa lên hạ xuốnq nhịp nhàng.

  – Bác đứng lên, vươn vai mấy cái liền. Nheo mắt nhìn mặt đường.

Chia sẻ: thschool.org

Bài khác  Tả cơn mưa_bài 1

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *